Februari

 

In alle vroegte

reeds vertrokken,

kale einders,

verten lokken,

rust over het land,

even het gezicht geheven

naar de richting

van de zon,

vage belofte

voor wat komen gaat,

verder weer

op eigen kracht

langs een regelmaat

in eeuwenoud decor.

 

 

Joke van der Ark

Nr. 287 – juli/augustus 1995

 

 

tweede maand

Lat. Mensis Februarius

maand van het reinigingsfeest,

Februarius van februum,

riem van geitenvel (om te

tuchtigen, om vrouwen

mee te slaan teneinde hen

vruchtbaar te maken).