Twee varkentjes

kijken nieuwsgierig
over de rand
om te zien wat
er gebeurt op het land.
“Knor, knor,
heb jij misschien
vanmorgen de boerin
al wel gezien?

Zij zou vandaag toch
voor ons zorgen,
want de boer
die doet het morgen.
Zullen we haar
weer eens foppen
en ons onder
het stro verstoppen?”

Maar de boerin,
die is heel snel.
“Hé jullie twee
ik zie het wel!
Jullie willen vast
geen eten.
Nou, dan moet je
het zelf maar weten.”

“Nee, nee, knor, knor,
we willen graag
we hebben reuze honger.
Hoor, onze maag
praat net als wij
knor, knor,
Hmmm, we vinden
het heel lekker hoor!

Dank u wel, knor, knor.

Illustraties, vrij naar voorbeeld van diverse prentbriefkaarten

© Joke van der Ark 2012

 

Versje  13