Pril groen en jong leven

 

Het lentegevoel komt nooit te vroeg.

Gretig kijk ik uit naar het ontluiken,

van de eerste bloemen en struiken

na een tijd, die meer dan genoeg

kilte en somberheid bracht.

 

Ik verheug me op de bloei die in geuren

en kleuren haar blijdschap zal uiten,

die roept, kom toch naar buiten,

open in ieder geval ramen en deuren

om te genieten en kracht op te doen

 

voor een volgend heerlijk seizoen.

Maar, zoals het gezegde luidt, dat

één zwaluw nog geen zomer maakt,

hebben we vaker een dipje gehad

en werd mijn optimisme gewraakt.

 

Pas nadat ook de kastanjebomen

hun prachtige kaarsen tonen

is het wellicht gedaan met de plagen,

zijn ze in aantocht de zomerse dagen

en is het plaatje bijna volmaakt, want

 

laatkomers zijn er natuurlijk altijd.

Maar dan zal wijd en zijd

het prille groen en het jonge leven

dat met de lente is verweven

zich alom verspreiden over het land.

 

 

Joke van der Ark

Nr. 715 - 22 april 2014