Impressie van een zonsondergang

 

Vele dagen van het jaar

is die kant van mijn kamer

waarin het venster zich bevindt,

één groot impressionistisch schilderij.

 

Ik kijk en ik geniet, maar helaas

het gaat voorbij, als zoveel

in het leven dat indruk maakt

op zintuigen en geest, zodanig

 

dat ik die beelden als ik

mijn ogen sluit kan oproepen

en projecteren, maar niet kan

laten zien aan anderen.

 

Dat lukt slechts door te omschrijven

wat ik zie met woorden die ik

samensmeed tot een gedicht

om daardoor dit prachtige vergezicht

 

aanschouwelijk te maken

zodat het bij u als lezer, die zeker

eigen beelden heeft van

fantastische zonsondergangen

 

waarin het magnifieke rood

en dat typische azuren blauw

zolang schitterend

aan de einder blijven staan …

 

tot de zon geheel en al is heengegaan.

 

 

Joke van der Ark

Nr. 760 – 24 mei 2015