Bestel informatie:
In het nieuws:
Joke overhandigt op 12 april 2018 haar kinderboek ‘En weer ging het spaarvarkentje op reis’, aan een medewerker van het Depot van Nederlandse Publicaties in de KB in Den Haag.
De heer Jaap Bierman is maar wat trots, dat hij als directeur van de HTM voorkomt in het tweede boek over een reislustig spaarvarkentje, dat op 12 april 2018 op zijn kantoor door Joke aan hem werd overhandigd.