Gezin/Famile
Wereld
Anders
Mens / Relatie
Leven
Tijden
Verhalen
Natuur
Alle gedichten
Ter gelegenheid van hun 121/2- jarige huwelijksverjaardag heeft Joke van der Ark
de gedichten, die zij in die jaren voor haar man Han de Glopper schreef, gebundeld.
Zes daarvan werden op muziek gezet door Armand Dusault