Vrouw in beeld

 

Niets herinnert

meer aan het ruwe,

het onooglijk

grove materiaal.

 

Alleen

de schepper weet

hoeveel uren

er nodig waren

 

‘haar’ te bevrijden.

 

 

Joke van der Ark

Nr. 859 – 6 juli 2018