Liefde is


van verliefdheid

elkander opsouperen

begeleid door het ritme

van een eeuwig

krakend bed.Joke van der Ark

Nr. 393 – 8 februari 2002