Op zoek

 

De trossen los, de vaart erin,

rusteloos, onstuimig nog, weg

van het vertrouwde, de ankerplaats.

Waar de kiem gelegd werd voor

de grote boom, die nu onhandelbaar

in het vooronder ligt.

 

Stukje bij beetje zul je je van

die last ontdoen. De zwaarste delen

overboord de diepte in terwijl de lichtere

worden meegenomen door de wind en

verspreid over al die wateren die je

nog bevaren zal. Op zoek

 

naar een vaste ankerplaats, een plek

waar je met de liefde van je leven

wilt verblijven. Beiden breng je dan

de resten van die eigen, eens zo grote boom

in het nieuwe scheepje onder tezamen

met alles wat je onderweg hebt opgevist

 

om er steeds weer vruchten van te plukken.

 

 

Joke van der Ark

Nr. 450 - 26 oktober 2004