Afgekeurd


Te dichtbij,

niet literair genoeg,

te veel rijm,

geen diepgang,

wel gevoel, veel gevoel.


Geen stijl,

van inversie

geen benul, ook niet

van prolepsis

of repetitio.


Slag – gepaard

– gekruist

een rijm omarmen

het gebroken

of verspringend rijm.


Het zal mij een zorg zijn.Joke van der Ark

Nr. 018 – 18 januari 1990