Omdat


het leven in een maatschappij

waarin de ene ontwikkeling de

andere zo snel opvolgt dat

eer ik toe ben aan het ene,

het andere alweer vervangen is;


ik in de pas wil blijven

maar tegelijkertijd nieuwsgierig ben

naar wat er voor mij was,

ons verre en recentere verleden

waarop voortbordurend


generatie na generatie

naar een hoger plan getild wordt,

jonge mensen daardoor steeds

meer weten en kunnen

omdat zij leven in het nu en


gewend zijn aan veranderingen

die ik niet behappen kan, al doe ik

pogingen het onbegrijpelijke

te begrijpen door mijn hersens

in te spannen tot aan de pijngrens toe,


waarvan ik, omdat ik werd geboren

voor het digitale tijdperk

dikwijls warrig word en vreselijk moe.Joke van der Ark

Nr. 622 - 13 december 2010