Intermezzo

 

Waarom boezemt het niets

van voor 'het zijn' en

toekomst zich nog vormen moet

geen angstgevoelens in?

 

Omdat er kennis van te nemen is wellicht?

Het stapsgewijs te volgen is,

soms zelfs tot leven komt

in het voorstellingsvermogen,

 

toekomst slechts in te vullen is

met berekeningen, mogelijke uitkomst

van voorspellingen die

naar aanleiding van ontwikkelingen

 

nauwkeurig en betrouwbaar schijnen,

doch na onverhoopte oorzaken

een drastische wending kunnen nemen

en herzien dienen te worden?

 

Maar zelfs als geschiedenis

niet zo vast blijkt als werd aangenomen,

omdat die telkenmale

door nieuwe inzichten herschreven wordt

 

waardoor de willekeur van het leven

voor zover die te begrijpen valt,

geen houvast biedt aan wat eronder ligt,

het verschil in denken over toen en straks

 

weerlegd wordt, zal dat de angst

voor het onvermijdelijke niet verminderen,

temeer omdat het intermezzo dan

beschouwd kan worden als een evenwichtsbalk

 

waarop met wat geluk te leven valt tot

 

'het zijn'

 

abrupt in het duister tuimelt.

 

 

Joke van der Ark

Nr. 625 - 11 januari 2011