Het is zo makkelijk

een oordeel aan te meten

over een omstandigheid

waarvan we niet weten

hoe wijzelf zouden handelen,

mochten we ooit

in een vergelijkbare

situatie geraken.Joke van der Ark

Nr. 632 - 10 maart 2011