Op een dag als vandaag


wanneer het felle zonlicht door

een dun wolkendek gefilterd wordt

en de wind geen doorgang

schijnt te vinden, waardoor

alles tot rust gekomen lijkt te zijn,

het stil is buiten, maar

als waren het communicerende vaten

ook binnen in mij,


kan ik de hele wereld aan.Joke van der Ark

Nr. 643 - 10 mei 2011