Het liefst

 

hing ik een gordijn

rondom mijn welbevinden

en daar dan weer omheen

een tweede, welke

ik naar believen

als de deuren van

een sluis

bedienen zou,

 

zodat

ik niet geheel

als in een klooster

van de buitenwereld

afgesloten raak,

doch mij er

na geschut te zijn

in kan begeven

 

in de zekerheid

terug te kunnen keren

als het leven mij

met zijn

jeugdige overmoed

en toenemende

agressiviteit

te bedreigend wordt

 

door simpel

het gordijn te sluiten.

 

 

Joke van der Ark

Nr. 637 - 26 april 2011