Schemerlicht


Als in de tijd dat dagen

korter worden, of juist

gaan lengen,

het licht, gevangen

tussen dag en avond

nog wat treuzelt terwijl

de lucht het donker

al komt brengen,

de lampen rondom aangaan,

ik net op dat moment

naar buiten kijk,

overvalt mij

een gevoel van stil geluk.Joke van der Ark

Nr. 676 – 28 januari 2013