Het diepe, diepe duister

 

Geniepig, klein en knagend,

een niet te keren kracht,

ongrijpbaar sluipt het nader,

totale overmacht.

 

Iets waar ik niet tegenop kan,

daar het mijn menselijk begrip

ver te boven gaat, zoals de vraag:

‘Was er eerst het ei of toch de kip?’

 

onbeantwoord blijft, ondanks

Darwins evolutietheorie,

die maakte dat het Bijbelse

verhaal van Adam die

 

uit klei zou zijn ontstaan

en Eva uit zijn rib,

mij niet zo bezighoudt als

die vraag van ‘ei en kip’.

 

Wat eerst en wanneer wij?

Komt alles uit het niets,

het diepe, diepe duister,

of komt het uit een groter iets

 

zodat alles toch bij nader inzien,

een abstractie blijkt te zijn.

 

 

Joke van der Ark

Nr. 686 – 10 maart 2013