Verwondering


Met haar handjes en haar mondje

betast ze alles binnen haar bereik,

maar wat een blokje is of rondje

daarop heeft ze nog geen kijk.


Dat alles zal ze nog gaan leren,

vol verwondering zal dat gaan.

Ze zal dingen uitproberen

kennis opdoen over zon en maan,


de aarde, de zee en eb en vloed,

wat goed is om te eten,

inzien wat slecht is en wat goed.


Maar laat ze toch door al dat weten

niet vergeten

hoe ze zich verwonderen moet.Joke van der Ark

Nr. 697 – 7 juli 2013