Onder mijn hart


De meeste verjaardagen

zijn geweest, veel meer

zullen er niet komen.

Mijn lichaam is dat aan te zien;

het is niet ongeschonden

uit de strijd gekomen.

Want één ding wist ik zeker,

kinderen hoorden in mijn leven.

Onder mijn hart zijn ze geworden

en uit datzelfde lijf geboren.Joke van der Ark

Nr. 725 – 20 juni 2014