Een gemiste kans?


Ik liep er langs

als ik naar mijn werk ging,

de etalage waar kunst

tentoongesteld stond.

Vaak bleef ik even staan.


Op die ochtend, toen ik

het schilderij

voor het eerst zag,

ging er een golf

van warmte door mij heen.


Lang bleef ik kijken,

iedere dag opnieuw.

De winkel was

op dat vroege tijdstip

nog gesloten,


waarmee

ik mij gelukkig prees.

Anders had ik wellicht

de drang om binnen te gaan

niet kunnen weerstaan.


Nuchter genoeg, omdat

ik het onbereikbaar achtte,

ben ik er tijdens

openingstijden

nimmer heengegaan.


Toen, op een ochtend,

was het weg.

Daarna ondervond ik

iedere dag

een soort van heimwee


naar die daken in de nacht,

waar door één

zoldervenster licht

naar buiten scheen

en mijn gevoel zei


dat het daar veilig was

en warm, misschien

zelfs gezellig.

Nog steeds,

na zoveel jaren
kan ik genieten als

ik terugdenk aan

de uitwerking

die het op mij had.

De uitstraling van


warmte en veiligheid.

Een gemiste kans?

Misschien, maar

een gevoel

kun je niet kopen.


Joke van der Ark

Nr. 779 – 5 oktober 2015