Vandaag de dag

 

Ze pasten in mijn straatbeeld,

de nonnen, die

in een klooster woonden

en les gaven op school.

Maar eenmaal volwassen

zag ik ze amper meer,

ook omdat diegenen die

nog over waren, hun kleding

hadden aangepast aan

een veranderende tijd,

 

die ons in het heden

steeds meer gewend doet

raken aan andere vrouwen die

gesluierd door het leven gaan.

Zij komen uit verre landen

en dienen een andere God

dan mijn nonnen toen.

 

Echter, het contrast

met ‘gewone vrouwen’

was destijds niet zo groot,

die droegen nog geen

korte rokken en hadden

een hoed op, of een

hoofddoek om hun hoofd.

 

En omdat wij leven

in een land, waar veel

wordt toegestaan, is er

vandaag de dag

een groter contrast

haast niet te bedenken.

Alles is gepermitteerd,

mits het niet te bloot of

aan de andere kant, niet

totaal gezichtsverhullend is.

 

Alles wat daartussen zit, dat mag

 

 

Joke van der Ark

Nr. 849 – 8 mei 2018