Het is genieten


al gebeurt het niet zo vaak

dat zoveel moois zich openbaart

en alles samenvalt,

zoals het tijdstip van de dag

de juiste periode in het jaar,

maar als het dan zo is en


ik mijn ogen

over het landschap dwalen laat

en bij het juiste tegenlicht,

mijn blik een rij bomen

in de verte langs een weg

of vaart ontwaart,


schijnen de kruinen van

die bomen mij toe als

waren zij van kant of

door een kunstenaar

met veel geduld en ijver

uit papier bevrijd


en vrijgegeven aan het land.Joke van der Ark

Nr. 844 – 19 februari 2018