65!


Een feest, dat nog niet zo lang geleden

een nieuwe fase van het leven inluidde,

maar nu voor velen tot op heden

verwarring en onzekerheid kan beduiden.


Zekerheid had je toen over je pensioen

en het tijdstip waarop je dat ontving.

Het kon zelfs zo zijn dat het

geregeld werd dat je eerder ging.


Ook dan ontving je, als je vijfenzestig werd

voor het eerst je AOW. Een zekerheid

waarvan nu het tijdstip fluctueert.

Ons ouder worden zorgt voor dit beleid


en is de AOW-leeftijd niet langer meer

een vaststaand feit.Joke van der Ark

Nr. 894 - 19 april 2019
Ingangsdatum AOW


In het verleden gold voor iedereen een vaste leeftijd waarop men recht had op een AOW-uitkering. De ingangsdatum AOW is uiteraard nog altijd gekoppeld aan de geboortedatum, maar sinds januari 2013 is de AOW-leeftijd regelmatig verhoogd. Daardoor komt het moment waarop Nederlandse burgers recht hebben op de AOW-uitkering de komende jaren steeds wat later in het leven.


Oorspronkelijke ingangsdatum AOW

De AOW is halverwege de jaren 50 van de vorige eeuw in het leven geroepen. De leeftijd waarop de uitkering zou ingaan werd vastgesteld op 65. Gedurende tientallen jaren bleef het aanvangsmoment voor de AOW gelijk, maar na de millenniumwisseling kwam de AOW-leeftijd ter discussie te staan. In 2009 besloot het kabinet tot een verhoging van de AOW-leeftijd.


Reden verhoging ingangsdatum AOW

Een van de belangrijkste redenen voor de overheid om de leeftijd waarop men AOW-gerechtigd is te wijzigen, is het feit dat de gemiddelde levensverwachting steeds hoger wordt. In 1956 maakte men ongeveer 15 jaar lang gebruik van de AOW, terwijl dit tegenwoordig rond de 20 jaar ligt.

Ingangsdatum AOW in praktijk


In de toekomst zal de ingangsdatum AOW naar verwachting verder worden verhoogd. Vanaf 2022 is de koppeling aan de gemiddelde levensverwachting daarbij bepalend. De AOW-leeftijd is voor dat jaar reeds vastgesteld op 67 jaar en drie maanden. Het exacte moment waarop men recht heeft op AOW wordt minimaal vijf jaar van tevoren bekendgemaakt door de overheid.