In eeuwige beweging


Je geloofde stellig, dat je

het in een schelp kon horen;

het ruisen van de zee

klonk werkelijk in je oren.


De voortdurende beweging

van het water over de aarde,

het heen en weer van eb en vloed.

Natuurlijk wist je later,


wat je toen hoorde in die schelp,

was je eigen bloed,

dat als het water van de zee

altijd stromen moet.Joke van der Ark

Nr. 900 – 24 mei 2019