Geluidsgolven


Je zou kunnen stellen dat

wat muziek met mensen doet,

vergelijkbaar is met hoe

de maan speelt met het water.


Het aanzwellen tot het hoogste,

waarna het niet anders kan

dan vervloeien tot in de diepste

spelonken van onze ziel,


alwaar het ons teder en dan weer

hevig beroeren kan …Joke van der Ark

Nr. 903 – 02 juni 2019