Hoe dan ook


Misoogsten, honger en geweld

brengen sinds mensenheugenis

stromen op gang, die,

stranden ze niet onderweg,

altijd ergens aankomen

waar ze meestal niet

welkom worden geheten.


Omdat in het land, waar

zo’n mensenstroom eindigt,

door de bewoners die daar leven,

voor het gemak wordt vergeten,

dat vluchtelingen in vroegere tijden

veelal hebben bijgedragen

aan de welvaart van hun land.


Zulke stromen zullen gelijk water

nooit zijn in te tomen, want eenmaal

door een oorzakelijk gebeuren

op gang gebracht en voortgedreven

zullen dijken noch grenzen daar

tegen bestand zijn, dus zullen we

hoe dan ook met elkaar moeten leven.Joke van der Ark

Nr. 905 – 03-juni-2019