Balanstrutjes?


Waarom willen zij, die

door eerzucht naar een hoge

maatschappelijke positie

geklommen zijn, diezelfde

ambitie opleggen aan hen,

die dat niet ambiëren?


Vrouwen die dat propageren

schijnen nog veel

te moeten leren, want

balans in doen en laten

is immers alles waar

het in ons leven om draait.Joke van der Ark

Nr. 916 – 15 september 2019
‘Balanstrutjes’, een uitspraak Elske Doets

(Young Lady Business Academy) in

De wereld draait door van 12 september2019