Het streven


naar verscheidenheid

zorgt tegelijkertijd

voor uitsluiting,

want niemand kan

met iedereen en iedereen

niet met diegene die

niet past in het geheel.


Toch is diversiteit

het toverwoord

waaraan we ons

dienen te houden als

een ongeschreven wet

bij het streven naar

eensgezindheid


Maar …

brandnetels

in een veldboeket?Joke van der Ark

Nr. 912 – 31 juli 2019