Simpel gelukkig


In het besef van tijd en duur

hebben we mededogen met hen

die dit begrip hebben verloren,

nadat zij een leven lang lief en leed

hebben gedeeld waardoor

zij de persoonlijkheid werden

die nu niet meer is.


Ondanks dat we de situatie waarin

zij verkeren niet zullen begrijpen,

is het fijn dat zij in een lichaam

waarin het wezenlijke zelf

niet meer huist, naar het schijnt,

in een juiste omgeving, toch

simpel gelukkig kunnen zijn.Joke van der Ark

Nr. 980 – 21 januari 2021