En zie


Niet gespot, omdat ik er

doelgericht langsheen liep.

Tot een geurvlaag mij

op mijn schreden keren liet.


Tussen een struik met

bloeiende bloemen waarlangs

ik eerst al wandelend slechts

mijn blik liet gaan


gonsden het van bijtjes.

Wat een leven!

Ik zag ze pas

toen ik even stil bleef staan.Joke van der Ark

Nr. 990 – 27 maart 2021