Woorden


Je zou moeten wikken en wegen

alvorens ze uit te spreken,

want je kunt er iemand mee kwetsen

al heb je dat niet zo gemeend.


Het gebeurt, je houdt het niet tegen;

tijdens boosheid zal het niet lukken

dat wikken en wegen.

De emotie bepaalt dan wat je zegt.


Maar lief zijn de woorden die oprecht

en vanuit het hart worden gesproken.

Ze zijn opbeurend en troostend

voor wie daar behoefte aan heeft.


Woorden, ze zijn er in groten getale;

keuze te over, veel meer dan een paar.

De lieve, de harde en de vermanende;

we hebben ze nodig. Allemaal!Joke van der Ark

Nr. 1006 – 24 juni 2021