De boventoon


Ik hoor het kinderen doen,

net als ik dat vroeger deed.

Onder een viaduct of brug

hard roepen of schreeuwen;

je dan laten verrassen door

het weerkaatsend geluid.


Schreeuwen of roepen doe

ik niet meer, maar ik

kan het niet laten om

als we een kerk bezoeken

een melodie te zingen

en op antwoord te wachten


vanuit de hoge gewelven en bogen.Joke van der Ark

Nr. 1086 – oktober 2022