Mag het wat zachter


hoor je menig ouder verzoeken

als hun tieners hebben ontdekt

waar ze voor vallen.

‘Moeten we daar met z’n allen

naar luisteren?’, is wat er volgt.


Zo gaat het en zo is het altijd

gegaan. Wie jong is wil luisteren

naar wat ouderen verfoeien.

Wat geweest is vinden zij saai

en kan hen niet meer boeien.Joke van der Ark

Nr. 1089 – oktober 2022