Bitterzoet


Jong en onbezonnen,

‘weters’, ‘kunners’,

tot we worden ingesponnen,

door het gebeuren en de tijd.


Het proeven later,

herkauwend op de strijd,

die aan ons doen en laten

placht te kleven.


Bitter de misstap!

Zoet het vergeven!Joke van der Ark

Nr. 500 – 1 december 2007