En masse


Altijd naar omlaag,

ingebed, geleid

met duizenden miljoenen.

Wij niet, wij worstelen

tegen de stroming in

die ons, snel dan traag

leidt over toppen en door

’s levens dalen,

al naar gelang de aard.


Wij willen onderscheid,

als ’t lukt dan klimmen we

hoewel vermoeid

trots op de hoge kant,

geen mededogen met hen die

net die kracht niet hadden

en houden stand tot dat

een golf ons overspoelt en

meesleurt in haar vaart.


Dan laten we ’t gebeuren

de nieuwe stroming

heeft ons in haar macht,

we tasten om ons heen

en wanen ons verbonden,

hebben het gevonden,

met z’n allen onderweg

duizenden miljoenen

van hoog tot laag.Joke van der Ark

Nr. 214 – september 1993