Liever vrij


Spelen, rennen,

maar dan…

Ik mocht het niet

naar binnen brengen,

veilig stellen,

mijn mooie trommeltje

het pas verworven kleinood.


Als een cipier waakte ik.

De middagpauze duurde,

terwijl zij mij

juist gisteren nog

véél te kort toe scheen.

Het drukte zwaar.


Ik wilde voortaan weer

een zakje om mijn brood.Joke van der Ark

Nr. 268 – januari 1995