Gezin/Famile
Wereld
Anders
Mens / Relatie
Leven
Tijden
Verhalen
Natuur
Alle gedichten
Bestel informatie:
In het nieuws:
Korte beschrijving verhaal

Hanna, is de middelste van drie kinderen die opgroeien in Den Haag, in de perioden van armoede en opbouw na de Tweede Wereldoorlog. Haar ouders scheiden, als zij nog jong is. Haar moeder probeert met haar toneel- en zangtalenten een carrière op te bouwen. Met een nieuwe stiefvader brengt het gezin een aantal jaren in Duitsland en Nederland door alvorens het begin jaren zestig naar Australië emigreert. De kinderen moeten zich in deze periode steeds opnieuw aan passen aan nieuwe  situaties.
Als voor Hanna de leefsituatie in Australië zo verandert dat de band met moeder en stiefvader knapt, gaat Hanna voor zichzelf op zoek  nieuwe mogelijkheden. Uiteindelijk besluit zij terug te keren naar haar geboorteland.
De foto op de omslag staat symbool voor het steeds weer afkappen en opnieuw beginnen van een levensfase waarvan niet duidelijk is waarheen de nieuw ingeslagen weg leiden zal.

Naar foto-impressie >>>>

Naar bestelinformatie >>>>