Maart

‘Kijk eens wat ik heb,’ schijnt het meisje hier te zeggen
als ze langsloopt, voor ze in het huis verdwijnt.
Ze is er blij mee en gaat ze binnen op de tafel leggen

en haar moeder vragen, of die er een vaas voor heeft.
Haar moeder lacht en zegt, ‘Ik zal een grote pakken,
want ik weet zeker, dat papa je er strakjes nog wat geeft.’

Het is de juiste tijd om wat takken weg te snoeien
opdat de boom gezond blijft en niet al te groot.
Men zegt niet voor niets, dat snoeien bloeien doet.

Het meisje wacht tot mama haar de vaas geeft
en zet daar snel de takken in. Dan rent ze weer naar buiten
om te zien of haar papa nog meer takken heeft.
Afbeelding naar origineel van Lena Anderson
© Joke van der Ark