Mei

Het zonnetje schijnt vandaag zo fijn
dat het meisje vroeg haar bed uit komt
om lekker buiten te kunnen zijn.

Ze bedenkt vast wat ze wil gaan doen
als ze gegeten heeft. ‘Hoi mam,’ zegt ze
en geeft mama een dikke zoen.

‘Nou, nou, komt dat door het mooie weer
of omdat je niet naar school toe hoeft en
zelf mag weten wat je doet, voor deze keer?’

Nu zit ze met een schetsboek op haar knie
en kijkt eens om zich heen en weet niet
welke roos ze kiezen moet, die, of die, of die.
Afbeelding naar origineel van Lena Anderson
© Joke van der Ark