Stippen op de horizon


Algemene doelen

die bereikt moesten worden,

waren voor mij, tot nog toe

te overzien.


Echter, de laatste tijd

vind ik het vreemd, te horen

over zaken die dan            ●

verwezenlijkt moeten zijn


en dat, dat dan …,

wel zo ver ligt

dat het over een

grens heen reikt.


Een begrenzing, die

wordt bepaald

door het leven en

de gemiddelde duur ervan.


Daarom zet ik voor mijzelf

al geruime tijd

geen verre stippen meer,

omdat ik weet, dat


na niet al te lang het uur

voor mij is aangebroken

dat het einde inluidt

van mijn leven.


Maar stippen moeten blijven

het liefst ver op de horizon

Heel duidelijk en klaar

zodat we allemaal weten …


dat die verre heldere stippen

doelen zijn waarnaar we streven.
Joke van der Ark

Nr. 889 – 17 maart 2019