Onnavolgbaar


In positieve zin?

Niet altijd is direct te vatten

wat wordt bedoeld.


Is het woord gestoeld

op een waar gebeuren,


een uniek persoon,

tot held verheven,

terwijl hij zichzelf

niet echt zo ziet?


Helden deden en

doen wat ze doen


en vinden dat,

zoals gebruikelijk heel gewoon.Joke van der Ark

Nr. 998 – 5 mei 2021