Contradictie


Het zit al in het woord besloten

contra – tegen, dictie -spreken


Zo ook de tegenstellingen in woorden

waar ‘on’ voor staat.


Twee letters o en n staan voor niet.

Zij maken dat het woord navolgbaar,

van positief naar negatief gaat.


Let wel: Dit geldt alleen het woord!


Want met onnavolgbaar kan zowel

het ene als het andere worden bedoeld.


Ik weet het echt niet meer.

U wel?Joke van der Ark

Nr. 999 – 5 mei 2021