Taal


Om een taal te hanteren zullen

we die moeten leren. Dan nog

kunnen we schier onmogelijk

met iedereen converseren.


Zelfs het eigene kent varianten

zoals streek- en stadsdialecten.

Daarnaast kent ieder vakgebied

een ander taaldomein.


Taal, slechts één woord waar

een wereld in schuil gaat.

Heb je er meer paraat, dan gaan

er vele deuren voor je open.


Maar, net als in het gewone leven

zullen we elkaar beter begrijpen

door te letten op houding,

emotie, mimiek en gebaren.Joke van der Ark

Nr. 1003 – 15 mei 2021