Oneigenlijk gebruik


Jongeren zetten zich af en

daarom uiten ze zich anders.

Verzinnen nieuwe woorden of

gebruiken bestaande, maar geven

daar een eigen betekenis aan,

zodat volwassenen het

niet kunnen volgen en ze

hun gang kunnen gaan.


Dit geldt voor iedere generatie.

Woorden komen en verdwijnen,

worden oneigenlijk gebruikt.

We kunnen niet anders dan het

laten gebeuren en er kennis

van nemen, want de ervaring leert:

ze passen zich aan zodra het voor

henzelf onnavolgbaar wordt.Joke van der Ark

Nr. 1004 – 15 mei 2021