Gezin/Famile
Wereld
Anders
Mens / Relatie
Leven
Tijden
Verhalen
Natuur
Alle gedichten
Voorwoord

Ik ben eraan gewend geraakt, dat wat mij bezighoudt aan papier toe te vertrouwen. Meestal wordt dat op-geroepen door de gemoedstoestand waarin ik mij bevind. Het kan echter ook gebeuren dat ik zomaar een ogenblik in iemands ziel kan kijken. Diegene is zich daar niet altijd van bewust. Het kan opeens gebeuren dat het diepste wezen van een mens zichtbaar wordt in heel zijn kwetsbaarheid. Sommige van die cadeautjes heb ik omgezet in een gedicht. Als ik ze lees, komt mij de mens en het moment dat mij inspireerde weer voor de geest.
Echter voor u, lezer, gaat het er niet om wie of waar, maar om wat het gedicht bij uzelf oproept. Ik kan alleen maar hopen dat u bij het lezen van de gedichten in dit bundeltje ten diepste wordt geraakt.